LKCA

LKCA

24 november 2014 

Op 24 november 2014 heeft The New School Collective deelgenomen aan de onderzoeksconferentie van het LKCA. Tijdens deze onderzoeksconferentie presenteerden onderzoekers en studenten recente onderzoeken uit Nederland en Vlaanderen. Ten tijde van deze conferentie bereidde TNSC een praktijkonderzoek voor op twee vmbo-scholen. Doel is om daar, temidden van leerlingen en leraren, het begrip ‘school’ onder de loep te nemen, en de eerste mogelijkheden voor een herdefiniëring te verkennen. In deze sessie werkten deelnemers mee aan de voorbereidingen van dit onderzoek.

De deelnemers wachtte een verrassing, want deze laatste sessie van de dag vond niet plaats in de collegebanken, maar in de gymzaal. Spontaan werd er gerend, geklauterd, een potje basketbal gespeeld of neergeploft op een dikke mat. Onder het genot van een wijntje, chocolade en andere lekkernijen ontstonden er gesprekken over de posters die vooraf in de ruimte waren opgehangen.

Tijdens een gezamenlijke toelichting werden de deelnemers uitgedaagd een kaart te sturen naar de toekomst. Tijdens het project “24 UUR THE NEW SCHOOL COLLECTIVE” zal post ontvangen worden die tijdens deze middag geschreven is. Inspirerende woorden, aanmoedigingen, tips? Dit zullen we pas gedurende de sessie ontdekken…

Over het LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.

Het LKCA stimuleert de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat en biedt advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie in brede zin. Via informatienetwerken, conferenties en met digitale middelen verschaft het kennisinstituut inzicht in relevante ontwikkelingen op nationaal én internationaal gebied.

Het LKCA draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsprogramma’s van de rijksoverheid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en ondersteunt de uitvoering daarvan.

Voor meer informatie:
http://www.lkca.nl/het-lkca/

LKCA2.jpg