A4.L01 Haken

Kader

Op onze facebookpagina delen leden allerlei bronnen uit. Samen vormen deze ons referentiekader. We koppelen twee kaders aan elkaar – pedagogiek en de kunsten sector – dit levert nieuwe perspectieven op. Om met Gert Biesta (2014) te spreken: Educatie is een activiteit van creatie.