thumb_kz1

Artikel #1: Is school verspilde tijd?

In 2014 en 2015 stond in Kunstzone zes keer een poster van The New School Collective met daarop een prikkelende vraag. Nu is het tijd voor antwoorden. Dit is het eerste artikel uit een serie artikelen van TNSC. Lid en co-conciërge Nicky Heijmen reflecteert op de poster in Kunstzone 1-2015. Over de meerwaarde van tijdverspilling.

artikel is school verspilde tijd